top of page

04-06-2018

INZET STELT SPEERPUNTEN VOOR

Inzet stelt speerpunten voor met actieplan
‘Anzegem 2025: De toekomst begint nu’

Maandagavond 4 juni stelde Inzet zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. De nieuwe ploeg van Inzet, die onafhankelijken over partijkleuren heen verzamelt,schuift 6 grote pijlers naar voor en werkte ze uit in een actieplan dat als basis moet dienen voor het beleid van de komende jaren.


- Leefbare dorpen
- Bestuur voor mensen
- Voluit van onderuit
- Warme levendige buurten
- Groen is van doen
- Aan de slag


“De basis in onze gemeente is goed en er zijn belangrijke stappen gezet, maar er is nog zoveel meer mogelijk,“ aldus burgemeesterskandidaat Jeremie Vaneeckhout, “Daarom zeggen wij ‘de toekomst begint nu’. Er zijn heel wat zaken waar een volgende bestuursploeg vooruitziend moet op inzetten. Wij willen die verantwoordelijkheid opnemen.”


Voor Inzet gaat het dan over leefbare dorpen met als focus een veilige, gezonde en aangename buurt voor iedereen. Dat vraagt bijvoorbeeld grotere inspanningen voor verkeersveiligheid en kwaliteitsvol en betaalbaar wonen. Daarnaast wordt ook de manier van besturen verder beklemtoond. Inzet kiest voor een gemeentebestuur dat dicht bij de inwoners staat, dat doordrongen is van meer inspraak voor iedereen en dat kiest om slim, met kennis van zaken en financieel verstandig te besturen. Dat vraagt ook politici die tussen de mensen staan en zich tegelijk echt toewijden aan de opvolging van belangrijke dossiers.

 

Anzegem moet voor Inzet zorgzaam omgaan met zijn inwoners. Dit vraagt echte
investeringen in de voorzieningen voor mensen. Er ligt een heel groot werk in het garanderen van kinderopvang waarvoor wij een actieplan uitwerken. Dat is slechts één van de grote werven. Ook het verenigingsleven verdient een sterkere ondersteuning. De afgelopen jaren werden de Vlaamse besparingen door de gemeente opgevangen. Nu moet er echt een extra inspanning gebeuren. De dienst gebouwen van de gemeente moet versterkt worden om bijv. sportclubs, jeugdverenigingen en sociale en culturele verenigingen de mogelijkheden te geven waar ze nood aan hebben.


Inzet kiest er ook voor om het open en natuurlijk karakter van Anzegem te bewaren, te versterken en uit te spelen als een extra troef in een steeds drukker wordende regio. Dit hangt samen met de inspanning om meer en betere kansen te geven aan de lokale economie
en de lokale landbouw.

 

Bij de voorstelling van het programma stelde Inzet meteen ook nog een aantal nieuwe kandidaten voor. Onder andere Martin Vanderghinste, Jean-Marie Vandenheede, Marouschka Sinnesael, Kris Loris, Annelies Devos en Cynthia Jaquet zetten de stap naar Inzet. Inzet zal opkomen met 23 kandidaten uit diverse geledingen in Anzegem. Er is een evenwichtige spreiding van leeftijd en de verschillende dorpen. Maar bovenal gaat het om een groep van geëngageerde kandidaten uit vele verenigingen, (landbouw)bedrijven, organisaties, … in de gemeente. Binnen enkele weken wordt de definitieve lijst vastgelegd.


“We zijn aan de slag met een gedreven groep, met rust en ervaring en tegelijk ambitie en nieuwe ideeën. Mensen met vele politieke kleuren als achtergrond. Dit is echt wat Anzegem nodig heeft. Want er is nog zoveel mogelijk. De toekomst begint nu. We starten nu onze zomercampagne, we trekken met onze Inzet-caravan vol concrete ideeën en acties doorheen de dorpen en willen de ideeën van de inwoners van onze gemeente horen ”,besluit Jeremie Vaneeckhout.

Meer info: Jeremie Vaneeckhout – 0474620837 – jeremie.vaneeckhout@anzegem.be

Ons volledig programma vind je hier

bottom of page