top of page

05/02/2019

Het moet voor Anzegem over meer gaan dan een leegstaand fabrieksgebouw

Escolys.JPG

De afgelopen maand gaat het politieke debat in Anzegem vooral over Escolys. Koopt de gemeente dit pand aan of niet en wat doet ze met de kerk in Anzegem, want iedere euro kan maar één keer besteed worden natuurlijk.  Terecht dat hier veel aandacht naar gaat, maar het mag voor Inzet gerust nog dieper gaan. Want er zijn veel belangrijker vragen te beantwoorden.


Escolys is niet het antwoord, goeie dienstverlening moet het antwoord zijn.


We wonen in een uitgestrekte gemeente. Heel wat diensten zitten onnodig verspreid over de gemeente en dat heeft zijn nadelen. Kiezen voor gezamenlijke huisvesting kan voor heel wat zaken een absolute meerwaarde zijn. Meer overleg, meer samenwerking, Inzet hoopt dat niemand hier tegen is. Maar centraal staat: de dienstverlening naar al die inwoners van onze gemeente. Voor Inzet moet dat steeds het uitgangspunt zijn. Dat betekent inderdaad een goeie centrale uitvalsbasis voor bijv. technische diensten of containerpark, of een stevig uitgebouwde dienst burgerzaken in het nieuwe administratief centrum. Maar dat betekent evenzeer dat sommige jeugd-, sport- en culturele infrastructuur soms bewust dicht bij het werkveld van scholen en verenigingen moet liggen. Dat de idee van brede school met kunstacademies en bibliotheek beter niet losgelaten wordt. Dat voor- en naschoolse kinderopvang beter bij de scholen doorgaat in het belang van het kind.


Dichtbij, eerder dan teruggetrokken.


Stijgende armoede, stijgende eenzaamheid, steeds meer mensen fysiek of mentaal geïsoleerd. Niet alles gaat goed in de 21 e eeuw, ook niet in Anzegem. Een gemeentelijke overheid en dienstverlening moet daarom nabij zijn. Dat betekent dat we op zoek moeten naar nieuwe vormen van dienstverlening. Een piste is bijvoorbeeld de buurtbus. Deze bus biedt verschillende types van dienstverlening aan in jouw buurt, in jouw wijk, aan jouw voordeur. Voor zij die minder mobiel zijn, om eender welke reden.


Een project van de toekomst, met kansen voor de lokale economie.


Escolys is inderdaad een historisch én leegstaand fabriekspand. De aankoop hiervan is tevens een beslissing die een meerjarenplan vraagt. We zullen de komende 2 à 3 legislaturen jaar na jaar beslissingen en investeringen hierover moeten nemen. Ja, dit moet en kan een klimaatbewust operatie worden. Maar dan moeten we dat stapsgewijs realiseren.


Voor Inzet is de lokale economie van doeners en makers cruciaal. Daarom geloven wij sterk dat een deel van de site Escolys ingezet kan worden als toegankelijke locatie voor starters of creatieve ambachtslieden. Voor Inzet is het net de rol van de overheid om actief op zo’n locaties in te grijpen en te zorgen dat ze op de beste manier opnieuw ingezet kunnen worden voor de inwoners van onze gemeente.


Er ligt meer op ons bord dan Escolys.


Veel grote woorden werden verkocht in aanloop naar de verkiezingen van 14 oktober. Voor Inzet was er een heel concreet en realistisch actieplan. Wij zijn onze campagne niet vergeten. Er ligt heel veel op ons bord. Laten we ons niet blind staren op één site en de aankoop ervan. Betere infrastructuur voor heel wat verenigingen en clubs, een oplossing voor de kinderopvang in het belang van het kind, natuurversterking, kinderarmoede en sociaal isolement, investeren in verkeersveiligheid. Er ligt heel wat werk op de plank dat geld zal kosten. Voor Inzet moeten we financieel gezond besturen en we zullen dat ook bewaken. Spreiden in de tijd van investeringen zal het antwoord zijn, want we willen geen 6 jaar alleen investeren in stenen op de Engelhoek, maar vooral in mensen in heel de gemeente.


Een kans, een plan én dan verdergaan.


Ja, Inzet zal de aankoop van de site Escolys mee goedkeuren in de coalitie. Er komt niet vaak zo’n site vrij. Gelukkig maar. Het is een goeie zaak dat de gemeente de lijn bepaalt van de toekomstige invulling. Voor Inzet kan dat nog vele richtingen uit. Laat ons nu werk maken van een breed beleidsplan met inspraak van de hele bevolking. En als we binnen 6 maand tot de vaststelling komen dat onze gemeente er beter van wordt als (een deel van) de site opnieuw privaat wordt, dan slaan we zonder twijfel ook die weg in.

 


En de kerk?


Voor Inzet een belangrijke vraag, waar vooral ook de kerkfabriek, de parochie en de bredere geloofsgemeenschap in de hele gemeente mee het gesprek moeten over voeren. Inzet is ook ingebed in deze gemeenschap. Laat ons zonder taboes nadenken over wat de evolutie in de kerk is, over een project waar we in 2050 nog trots zullen op zijn. Moeten er 7 kerken zijn voor 14000 inwoners? Is dat de essentie van het geloof dat we daar met mensen beleven. Hoe willen we een inspirerende gemeenschap zijn anno 2019. Voor de gelovigen binnen Inzet moeten we dat debat eerlijk kunnen voeren. Over de kerk van Anzegem en breder dan dat.

bottom of page