top of page

Yannick Ducatteeuw en Jeremie Vaneeckhout worden schepen voor Inzet

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Op 14 oktober won Inzet in Anzegem samen met Samen Eén de verkiezingen. Samen met N-VA besloten beide winnaars een bestuursmeerderheid te vormen. Eén week later schuift Inzet ook zijn 2 schepenen naar voor.

Na instemming van de voltallige ploeg van Inzet schuiven zij huidig schepen Jeremie Vaneeckhout en Yannick Ducatteeuw naar voor.

 

Yannick Ducatteeuw is 27 jaar en reeds 6 jaar lid van de gemeenteraad. Hij staat klaar om een stap vooruit te zetten. Yannick kijkt uit naar dit mandaat: “met enthousiasme en het nodige engagement ga ik de volgende bestuursperiode graag tegemoet! Door het vertrouwen van de kiezer alsook van INZET kan ik iets heel concreet gaan betekenen voor onze gemeente en haar inwoners. Met woord, daad en bovenal met INZET wil ik dit vertrouwen kracht bijzetten en verder richting geven aan onze mooie gemeente.”

In de fractie van Inzet werd Davy Demets door de groep aangeduid als fractieleider. Hij zal de woordvoerder van de fractie zijn. Samen met Nathalie Kint en Sofie Demurie zetelen de 5 raadsleden met veel ambitie in de gemeenteraad. De schepenbevoegdheden zijn een deel van bredere gesprekken die momenteel met de nieuwe meerderheid lopende zijn.

Meer info:

Jeremie Vaneeckhout – 0474 62 08 37 

Yannick Ducatteeuw – 0496 20 47 00

Davy Demets - 0478 91 97 45

jeremie en yannick 2.0.PNG
bottom of page