top of page

09/11/2018

Bevoegdheden nieuwe bestuursploeg Anzegem gekend

Gino.PNG
Johan.PNG
yannick.PNG
Anja.PNG
Christophe.PNG
Jeremie.PNG

 

3 weken na de verkiezingen in Anzegem krijgt de coalitie van Samen Eén, Inzet en N-VA steeds meer vorm. Eerder werd gekend wie de schepenen zouden zijn. Nu zijn intussen de bevoegdheidspakketten verdeeld.

De nieuwe coalitie wil vooral naar voor treden als een sterk team dat collegiaal de belangrijke dossiers voor de gemeente opvolgt. De komende weken schrijft de ploeg voort aan het bestuursakkoord voor de volgende legislatuur.

 

1)      Burgemeester Gino Devogelaere (Samen Eén):

politie, brandweer, noodplanning, openbare werken, groenonderhoud en parken, land- en tuinbouw, begraafplaatsen.

 

2)      Schepen Johan Delrue (na 3 jaar opgevolgd door Louis Degroote) (Samen Eén):

plaatsvervangend burgemeester, financiën, patrimonium, onroerend erfgoed, erediensten, water en rio-P, toegevoegd aan mobiliteit en verkeer, toegevoegd aan ICT en digitalisering.

 

3)      Schepen Yannick Ducatteeuw (Inzet):

cultuur, bibliotheek, roerend erfgoed, toerisme, jeugd, sport, (buitenschoolse) kinderopvang.

 

4)      Schepen Anja Desmet (na 4 jaar opgevolgd door Pauline Van Marcke) (Samen Eén):

personeel, administratieve organisatie, integratie gemeente/ocmw, gelijke kansen, feestelijkheden, protocol en plechtigheden, Europese aangelegenheden, onderwijs, kunstonderwijs, toegevoegd aan sport.

 

5)      Schepen Christophe Vandererven (Samen Eén):

communicatie en inspraak, afval en recyclageparken, lokale economie, middenstand en KMO, woonbeleid, ICT en digitalisering, mobiliteit en verkeersveiligheid, ambtenaar burgerlijke stand/burgerzaken.

 

6)      Schepen Jeremie Vaneeckhout (Inzet):

voorzitter bijzonder comité sociale dienst, zorg en welzijn, senioren en gezin, armoedebeleid, sociale huisvesting, internationale solidariteit,

omgevingsontwikkeling (ruimtelijke ordening en milieu), natuur en klimaat, energie/nutsleidingen, dierenwelzijn.

 

7)      Koen Tack (N-VA): voorzitter gemeente- en ocmw-raad

Meer info:

Gino Devogelaere - 0475569476

Jeremie Vaneeckhout - 0474620837

Koen Tack - 0479277877

bottom of page