top of page

INZET lanceert actieplan om kwetsbare jongeren te ondersteunen.

 

Onder impuls van Bijzonder Comité-lid Jens Vancauwenberghe  en Gemeenteraadslid Debbie Vandenberghe lanceert INZET een actieplan om jongeren in deze woelige tijden te ondersteunen.

 

“Het zijn moeilijke tijden voor veel mensen in onze maatschappij. Ook voor jongeren die in een ontdekkingsfase in hun leven zitten. Hun ontwikkeling wordt afgeremd door de huidige aanslepende maatregelen. We willen met INZET deze problematiek in de kijker zetten en een actieplan naar voor schuiven om dit aan te pakken. Met 5 actiepunten hopen we onze jongeren te bereiken, te sensibiliseren, een klankbord te geven, … omdat ook hun stem belangrijk is!”

 

 

 

 

1.    Verder inzetten op initiatieven vanuit de jeugddienst.

Onze jeugddienst deed al fantastisch werk met o.a. het initiatief van de ‘pretzak’. Jongeren konden op zaterdagvoormiddag een ‘goodiebag’ met heel veel leuke gadgets ophalen op de parking van Escolys. We moeten blijven inzetten op dergelijke creatieve ideeën. Onze schepen Yannick Ducatteeuw zal extra aandacht hebben voor deze acties en voorstellen lanceren met de jeugddienst.

 

2.    Hulpverlening kenbaar maken via sociale media

Onze jongeren bereiken is geen makkelijke klus. Daarom moeten we vanuit de gemeente extra inspanningen doen om onze bestaande diensten in de kijker te zetten bij het juiste doelpubliek. Dit kan via verschillende sociale mediakanalen (Facebook, Instagram, TikTok, … en dit met gesponsorde berichten)

 

3.    Meewerken aan de regionale opstart van een Overkophuis.

31 maart 2021 is de deadline voor de indiening van een subsidiedossier voor de opstart van een overkophuis. Een Overkophuis is een fijne plek waar jongeren elkaar kunnen ontmoeten, maar waar ze ook terecht kunnen wanneer ze willen babbelen over kleine of grote zorgen. Samen met jongeren gaan Overkopmedewerkers op zoek naar wat hen kan helpen. Zo willen we meer dan ooit aandacht hebben voor het mentale welzijn van kinderen en jongeren. Want het is oké om je even niet oké te voelen.

Daarna beslist de Vlaamse overheid in welke regio’s de 16 extra Overkophuizen dit jaar komen. INZET pleit ervoor om vanuit de regio Zuid-West-Vlaanderen zo’n dossier in te dienen. We kiezen ervoor om een overkophuis te organiseren dat niet alleen werkt in de stedelijke context van Kortrijk of Waregem, maar zijn werking ook in het meer landelijke Anzegem heel nabij aanbiedt.

 

4.    Opzetten van een extra aanbod aan buitenactiviteiten

Bij de toekomstige versoepelingen zal er vooral eerst ‘buiten’ meer toegelaten worden. INZET vraagt dat het sociaal huis en de vrijetijdsdiensten een laagdrempelig buitenaanbod uitwerken om jongeren in kleinere groepen sociaal contact, beweging, maar ook spel en cultuur te laten ervaren. Dit kan ook een ondersteuning zijn voor het verenigingsleven en de cultuursector.

 

5.    Ondersteunen campagne “Iedereen een Max”

“Iedereen een Max” is een campagne van Child Focus waarbij kinderen een volwassen persoon uit hun omgeving kunnen kiezen als vertrouwenspersoon waar ze met al hun problemen terecht kunnen. Deze personen kunnen zowel familie zijn als een leerkracht, leider van de jeugdbeweging,… . Door elk kind een Max, vertrouwenspersoon, te laten kiezen wil childfocus preventief inzetten op het vermijden van grotere problemen zoals weglopen en psychologische problemen bij kinderen/jongeren. Kinderen kiezen zelf hun Max, maar als volwassenen kunnen we ook kenbaar maken dat we een max willen zijn voor iemand. INZET vindt dit een heel mooi initiatief en we willen dit dan ook graag ondersteunen door dit mee kenbaar te maken via sociale media, op te nemen in de Aktiv & op de komende gemeenteraad.

 

“Ik vind het uitermate belangrijk dat we een duidelijk signaal geven aan onze jongeren via dit actieplan. Onze fractie brengt dit voorstel dan ook op de volgende gemeenteraad om op die manier een breder draagvlak te creëren én ons te verbinden dit actief uit te voeren” aldus Jens Vancauwenberghe

 

Meer info:

Jens Vancauwenberghe – 0476 583566

Debbie Vandenberghe - 0472 36 68 29

KJ.jpg
bottom of page