top of page

Nieuw gemeentehuis op site Escolys voorgesteld

Escolys.JPG

Het werk begint pas! Uiteraard zijn hier veel meningen over én maar goed ook. Maar dit is een unieke kans. We moeten als bestuur durven keuzes maken voor de komende 20 jaar. Onze pistes liggen op tafel.

- Centralisatie van administratie én technische diensten. Gedaan met verschillende energie- en mobiliteitsslurpende locaties.
- Mogelijkheden voor extra sport- en eventinfrastructuur. Niet ter vervanging, maar ter aanvulling.
- Extra bergmogelijkheden voor verenigingen.
- Voorbeeldlocatie qua energie en duurzaamheid (gigantische mogelijkheden rond zonne-energie (eventueel wind) én isolatie door renovatie).
- Aantal verplaatsingen beperken en sterker inzetten op alternatieven voor wagen: (elektrische) fiets en openbaar vervoer via de lijn of eigen aanbod.
- Ontwikkeling van een starterssite voor lokale start-ups en kmo's. Leve de lokale economie!
- Geen (!) centralisatie van de infrastructuur voor vrije tijd en zorg: bib, cultuur, kinderopvang
- Investeringen spreiden in de tijd om ook financieel ruimte te hebben voor andere zaken: fiets- en weginfrastructuur,      verenigingeninfrastructuur, ontwikkeling groene longen, ...
- Kiezen voor nabije, decentrale dienstverlening door centrale organisatie: dienstbus, wijkwerking, ...
- Mogelijkheden voor bedrijvigheid ook elders in de gemeente door reconversie van: bekaert building company, douterloigne, steverlynck, Reynaert. Er zijn kansen!

De toekomst oogt niet zwart/wit. De toekomst is begonnen.

bottom of page