top of page

Hoe werkt de gemeenteraad?

Op basis van de uitslag van de gemeenteraadsverkiezingen worden de zetels in de gemeenteraad verdeeld. De gemeenteraad in Anzegem heeft 23 leden, afhankelijk van het aantal inwoners van de gemeente kan dit variëren.

De gemeenteraad kan je vergelijken met een parlement, maar dan van je stad of gemeente. De gemeenteraad is de wetgevende macht. Het college van burgemeester en schepenen doet beleidsvoorstellen die de gemeenteraad moet goedkeuren. Niet alles wat er in een gemeente gebeurt, moet door de gemeenteraad beslist worden. Heel wat zaken worden enkel door het college van burgemeester en schepenen behandeld.

De eerste vergadering van de gemeenteraad vindt plaats begin januari; dit is de installatievergadering. Tijdens deze zitting leggen alle nieuw verkozen gemeenteraadsleden de eed af en wordt er een voorzitter gekozen. Dit hoeft de burgemeester niet te zijn. In een derde van de Vlaamse gemeenten was er in de bestuursperiode 2006-2012 een andere gemeenteraadsvoorzitter.

Op die manier kan de burgemeester een andere

rol spelen dan die van moderator van het debat, wat de vergadering

ten goede kan komen.

De verkozenen van één lijst of partij vormen een fractie.

Nadien vindt de gemeenteraad doorgaans op een vast tijdstip plaats. Meestal is dat één keer per maand op een vaste dag (eerste dinsdag van de maand). Wegens specifieke redenen kan de gemeenteraad vaker samenkomen.

bottom of page