top of page

Kris Loris

Ik ben Kris Loris, 33 jaar en woon sinds 5 jaar in Anzegem. Ik ben papa van twee dochters, Noor en Louise. Ik werk als zelfstandig muzikant en drumleraar.

Via mijn job als leerkracht in het Muziekhuis te Anzegem, kom ik in contact met veel jongeren (natuurlijk ook ouderen) die een manier proberen te vinden om hun creativiteit te uiten. Creativiteit die niet enkel nodig is bij het musiceren, maar ook in het dagelijkse leven en het besturen van een gemeente. Voor iedereen goed doen is moeilijk, maar met inzet van alle betrokkenen is er meer mogelijk. De bevolking groeit steeds, er zijn steeds meer visies, meer meningen. Daarom is het belangrijk dat zoveel mogelijk mensen kunnen deelnemen aan het debat over de zaken waar ze echt van wakker liggen. Ik ben ervan overtuigd dat iedereen een betere toekomst wil en samen met de onze fantastische ploeg van inzet, geloven wij dat democratie van onderuit begint. Politiek dient in dienst te staan van de burger. Participatie van en transparantie naar de inwoners is dan ook een belangrijk punt in onze toekomstvisie, waarin we samen met u proberen om van Anzegem een nog mooiere gemeente te maken, waar het goed wonen is. 

"Wij zetten ons in voor jou! De toekomst begint nu!"

bottom of page