top of page
1024x576a.jpg
Ondersteunen van kwetsbare jongeren & kinderen

INZET lanceert een actieplan om kwetsbare jongeren en kindere te ondersteunen in deze moeilijk tijden. Via 5 acties willen ze niet alleen aandacht vestigen op hun situatie maar wil INZET ook overgaan tot daadwerkelijke acties. 

kinderopvang-hygiene.jpg
Extra ondersteuning dagopvang voor scholen

De scholen moeten vanaf 15 mei opnieuw les geven aan het eerste, tweede en zesde leerjaar. Daarnaast moeten ze blijvend afstandsonderwijs voorzien voor de andere jaren én ook noodopvang organiseren voor kinderen van wie de ouders moeten werken. Als gemeente willen we onze verantwoordelijkheid nemen en onze scholen hierbij ondersteunen

Kinderen in School
Herstructurering onderwijs in Ingooigem en Vichte goedgekeurd

De plannen van gemeente Anzegem en het schoolbestuur van de Vrije Basisschool Vichte-Ingooigem om een herstructurering door te voeren op vlak van onderwijs, werden in de gemeenteraad goedgekeurd. Zo zullen vanaf één september 2020 de scholen in Vichte volledig vrij onderwijs worden en de scholen in Ingooigem en de Engelhoek gemeentelijk onderwijs. Bij deze herstructurering staat het kind centraal.

9bd0c61a-432a-11e9-a58c-3f9fba53b362_web
Herstructurering gemeentelijk en vrij onderwijs in Ingooigem en Vichte

Reeds 20 jaar loopt er een samenwerking tussen het vrij- en het gemeentelijk onderwijs in Ingooigem en Vichte. Op vraag van beide directies wordt de huidige werking onder loep genomen... Voor Inzet moet er een open communicatie/discussie komen. 

Escolys.png
Nieuw gemeentehuis op site Escolys werd voorgesteld

Het werk begint pas! Uiteraard zijn hier veel meningen over én maar goed ook. Maar dit is een unieke kans. We moeten als bestuur durven keuzes maken voor de komende 20 jaar. Onze pistes liggen op tafel:

Escolys.JPG
Het moet voor Anzegem over meer gaan dan een leegstaand fabrieksgebouw

De afgelopen maand gaat het politieke debat in Anzegem vooral over Escolys. Koopt de gemeente dit pand aan of niet en wat doet ze met de kerk in Anzegem, want iedere euro kan maar één keer besteed worden natuurlijk.  Terecht dat hier veel aandacht naar gaat, maar het mag voor Inzet gerust nog dieper gaan. Want er zijn veel belangrijker vragen te beantwoorden.

1559.png
Bevoegdheden nieuwe bestuursploeg Anzegem gekend

3 weken na de verkiezingen in Anzegem krijgt de coalitie van Samen Eén, Inzet en N-VA steeds meer vorm. Eerder werd gekend wie de schepenen zouden zijn. Nu zijn intussen de bevoegdheidspakketten verdeeld.

De nieuwe coalitie wil vooral naar voor treden als een sterk team dat collegiaal de belangrijke dossiers voor de gemeente opvolgt. De komende weken schrijft de ploeg voort aan het bestuursakkoord voor de volgende legislatuur.

jeremie en yannick 2.0.PNG
Yannick Ducatteeuw en Jeremie Vaneeckhout worden schepen voor Inzet

Op 14 oktober won Inzet in Anzegem samen met Samen Eén de verkiezingen. Samen met N-VA besloten beide winnaars een bestuursmeerderheid te vormen. Eén week later schuift Inzet ook zijn 2 schepenen naar voor.

Na instemming van de voltallige ploeg van Inzet schuiven zij huidig schepen Jeremie Vaneeckhout en Yannick Ducatteeuw naar voor.

Vgroepsfoto.jpeg.jpg
INZET stelt volledige lijst voor onder de slogan 'de toekomst begint nu'.

9 maanden na de lancering van het nieuwe politieke project voor Anzegem stelt Inzet zijn volledige lijst voor. Onder impuls van huidig schepen en kandidaat-burgemeester Jeremie Vaneeckhout verzamelen 23 diverse en enthousiaste kandidaten zich voor de nakende verkiezingen. “We kondigden onze zwangerschap 9 maanden geleden aan. We zijn blij dat we vandaag de geboorte van ons politieke kindje kunnen aankondigen.” aldus, Jeremie Vaneeckhout. “Dit toont dat politiek in Anzegem wel iets wervend kan zijn. Met twee raadsleden en een schepen, met verschillende anciens, maar ook zoveel nieuw of jong politiek geweld, kunnen we ervaring en creativiteit koppelen met kennis en verantwoordelijkheid. Ons project moet reclame voor de politiek zijn.”

Knipsel.JPG
INZET stelt speerpunten voor

Maandagavond 4 juni stelde Inzet zijn programma voor de gemeenteraadsverkiezingen voor. De nieuwe ploeg van Inzet, die onafhankelijken over partijkleuren heen verzamelt,schuift 6 grote pijlers naar voor en werkte ze uit in een actieplan dat als basis moet dienen voor het beleid van de komende jaren.

bottom of page