top of page

PROGRAMMA

IN PROGRESS

Iedere dag opnieuw maakt een gemeentebestuur keuzes. Het zijn opties op de toekomst die Anzegem op korte of lange termijn tot een andere plaats maken.

 

Voor Inzet zijn er 6 duidelijke pijlers die deze ambitieuze keuzes moeten ondersteunen. In 2030 kan onze mooie gemeente meer dan ooit een nog betere plaats zijn om te leven, te wonen, te werken en je te ontspannen.

 

Dit is Anzegem 2030 voor u, laat ons hier samen verantwoordelijkheid voor nemen. 

Want jij telt! 

Leefbare dorpen

Voor Inzet staat de leefbaarheid van onze dorpen centraal. Allereerst moet onze gemeente een zorgzame, veilige en gezonde plaats zijn om te wonen en te leven. Dit betekent dat we inzetten op een ambitieus beleid dat keuzes durft maken en vooruitziend is. Duurzame, veilige en vlotte mobiliteit is de essentie van ons vervoersbeleid.

Dagje in het dorp

Bestuur voor mensen

Anzegem is qua personeel en qua middelen een belangrijke KMO. Een gemeente besturen is echter veel meer dan een bedrijf besturen. Voor Inzet werken we in het algemeen belang en gaan we zorgzaam om met de publieke middelen. We besturen als een goede huisvader, ambitieus, goed doordacht en met kennis van zaken.

bureau
Mensen met maskers

Warme, levendige buurt

Anzegemnaren zorgen voor elkaar en hebben een bestuur dat dit versterkt. Jong en oud, ziek en gezond, man en vrouw, met of zonder handicap, arm en rijk, nieuwkomer of telg uit een gezin van generaties Anzegemnaren. Iedereen telt mee en kan op steun rekenen wanneer het moeilijk is, wanneer het nodig is.

Conferentie presentatie

Voluit van onderuit

Inspraak en democratie is voor ons geen modewoord, maar een rotsvaste overtuiging en werkwoord van Inzet. We willen samen verantwoordelijkheid nemen met een grote betrokkenheid van al wie dat wil. Het is onze overtuiging dat beleidsbeslissingen dan beter worden en meer slaagkansen hebben.

Groen is van doen

De kracht van Anzegem is zijn open en groene ruimte. Het is er gezond en aangenaam wonen en de natuur krijgt er kansen. Anzegem neemt mee zijn verantwoordelijkheid bij de aanpak van de klimaatuitdaging èn zorgt voor een gezonde en aangename leefomgeving voor alle inwoners.

Bos

Aan de slag

Wie initiatief neemt moet kansen krijgen. Het gemeentebestuur ondersteunt de lokale economie en de lokale landbouw. In uitdagende tijden zijn zij het model van de toekomst. KMO’s, zelfstandigen, kwaliteitsvolle, familiale en lokale landbouw moeten zich kunnen ontplooien en een duurzame, economische toekomst kunnen uitbouwen. Ook vernieuwende vormen zoals coöperatieve structuren, start-ups en pop-ups moeten kunnen experimenteren en bloeien.

Industrie gebouw
bottom of page