top of page
brainstorming op papier

PROGRAMMA 

De voorbije 12 jaar werden belangrijke stappen gezet om de gemeente voor te bereiden op de grote uitdagingen van deze tijd. Inzet trok hier steeds aan de kar. Verantwoordelijkheid nemen is onze aard. Maar het werk is niet af. Het moet sneller, sterker en beter als we echt de kracht van onze gemeente in stand willen houden en verder willen uitbouwen. Dat vraagt voor duidelijke keuzes, meer inspraak en sterke politici die het belang van de gemeente voor ogen kunnen houden.
 

Het is tijd voor de volgende stap. Het is tijd voor meer Inzet. Want jij telt.

Lees het volledig programma

Sociaal Huis.jpg

Jouw welzijn telt

Anzegemnaren zorgen voor elkaar en hebben een bestuur dat dit versterkt. Jong en oud, ziek en gezond, met of zonder handicap, arm en rijk, nieuwkomer of telg uit een gezin van generaties Anzegemnaren. Wie je ook bent of wie je graag ziet. Iedereen telt mee en kan op steun rekenen wanneer het moeilijk is, wanneer het nodig is.

 

We kiezen voor verbondenheid met de rest van de planeet. Anzegem is geen eiland. Lees meer...

Jouw mening telt

Inspraak en democratie is voor ons geen modewoord, maar een rotsvaste overtuiging en werkwoord van Inzet. We willen samen verantwoordelijkheid nemen met een grote betrokkenheid van al wie dat wil. Het is onze overtuiging dat beleidsbeslissingen dan beter worden en meer slaagkansen hebben.


Onze gemeente heeft een ongelofelijk kapitaal aan kennis en ideeën liggen bij al die betrokken inwoners, laat ons dit niet verkwisten. Lees meer...

Gemeenteraad.jpg
dji_fly_20230821_213008_207_1692647530702_photo.jpg

Jouw buurt telt

Onze gemeente gebruikt zijn 7 dorpen als grote kracht. We organiseren niet alles centraal, maar net heel dichtbij. Ieder dorp heeft een eigen karakter en eigen sterktes. We spelen die uit en laten dorpen hun eigen toekomst bouwen.

We kiezen voor dienstverlening op maat van mensen en naar mensen toe. Buurten worden versterkt en ontworpen op maat van kinderen en ouderen, want dan zijn ze op maat van iedereen. Lees meer...

Jouw vrije tijd telt

Onze dorpen bruisen door een sterk aanbod van vrije tijdsactiviteiten en engagement voor iedereen. Dit gebeurt door een sterk ondersteund verenigingsleven dat aangevuld wordt met een doelgericht aanbod vanuit de gemeente zelf. Lees meer...

vrije tijd.jpg
omgeving.jfif

Jouw omgeving telt

 Allereerst moet onze gemeente een zorgzame, veilige en gezonde plaats zijn om te wonen en te leven.. Duurzame, betaalbare, vlotte en veilige mobiliteit is de essentie van ons vervoersbeleid. 

 

We gaan resoluut voor een zorgzaam beleid op het gebied van erfgoed en beeldkwaliteit. We kiezen voor sterke natuurverbindingen en een gezonde, groene leefomgeving. Lees meer...

Jouw veiligheid & dienstverlening telt

Je kan pas je geluk in Anzegem vinden als je zo veilig mogelijk bent. Daarom kiezen we voor nabije politiediensten en versterkte samenwerking met andere hulpdiensten zoals de brandweer.

De medewerkers van de gemeente verdienen een uitgewerkt en ondersteunend personeelsbeleid dat aanmoedigt en vertrouwen geeft. Een beleid dat zorgt voor z’n medewerkers is een beleid dat ook zorgt voor z’n inwoners. Lees meer...

veilighied.jpg
Industrie.jpg

Jouw economie telt

Wie initiatief neemt, moet kansen krijgen. Onze economisch weefsel is één van de aandrijvers van onze kracht voor de toekomst.

We vormen onze lokale economie niet boven de hoofden van ondernemers en de buurt, maar net in sterke dialoog ermee. Lees meer...

bottom of page