top of page

Ons volledig programma weldra online...

Voor Inzet gaat het niet over de posten, over de politieke spelletjes. Voor Inzet gaat ons engagement maar over één iets: Anzegem en onze 7 dorpen de schoonste en warmste plek van Vlaanderen maken. Omdat jij, die leeft, woont, werkt, ontspant in Anzegem er toe doet. We doen het voor jou. Want jij telt.

De voorbije 12 jaar werden belangrijke stappen gezet om de gemeente voor te bereiden op de grote uitdagingen van deze tijd. Inzet trok hier steeds aan de kar. Verantwoordelijkheid nemen is onze aard. Maar het werk is niet af. Het moet sneller, sterker en beter als we echt de kracht van onze gemeente in stand willen houden en verder willen uitbouwen. Dat vraagt voor duidelijke keuzes, meer inspraak en sterke politici die het belang van de gemeente voor ogen kunnen houden.

Het is tijd voor de volgende stap. Het is tijd voor meer Inzet. Want jij telt.

bottom of page