top of page

​​

#Detoekomstbegintnu

Iedere dag opnieuw maakt een gemeentebestuur keuzes. Het zijn opties op de toekomst die Anzegem op korte of lange termijn tot een andere plaats maken.

 

Voor Inzet zijn er 6 duidelijke pijlers die deze ambitieuze keuzes moeten ondersteunen. In 2025 kan onze mooie gemeente meer dan ooit een nog betere plaats zijn om te leven, te wonen, te werken en je te ontspannen.

 

Dit is Anzegem 2025 voor u, laat ons hier samen verantwoordelijkheid voor nemen. De toekomst begint nu.

 

Voluit van onderuit (participatie)


Inspraak en democratie is voor ons geen modewoord, maar een rotsvaste overtuiging en werkwoord van Inzet. We willen samen verantwoordelijkheid nemen met een grote betrokkenheid van al wie dat wil. Het is onze overtuiging dat beleidsbeslissingen dan beter worden en meer slaagkansen hebben.


Dit betekent een consequente keuze voor grote betrokkenheid, van begin tot einde op allerlei manieren. Politici moeten enerzijds op tijd keuzes maken die gemaakt moeten worden en anderzijds niet blijven steken in hun eigen grote gelijk, maar alle inzichten van de inwoners van onze gemeente mee inbrengen.
Onze gemeente heeft een ongelofelijk kapitaal aan kennis en ideeën liggen bij al die betrokken inwoners, laat ons dit niet verkwisten.


We doen dit als volgt:

 Oprichting en werking van dorpsraden & wijkcomité’s stimuleren en ondersteunen
 Invoeren van wijkbudgetten via ‘droomstraten’ (leefstraten op initiatief vanbewoners)
 Invoeren van inspraaktoets bij grote beslissingen & organiseren van een jaarlijksebevraging
 Gemeenteraad dichter bij bevolking door vragenuurtje, digitale toegankelijkheid van de gemeenteraad.
 Geregeld organiseren van inspiratiecafés en andere offline en online inspraakmomenten.
 Kleinschalige nieuwjaarsreceptie in elke deelgemeente (tweejaarlijks, afwisselend met de grootschalige nieuwjaarsreceptie)
 Politici en gemeentelijke diensten die een inspraakcultuur ademen.

bottom of page