top of page

​​

#Detoekomstbegintnu

 

Iedere dag opnieuw maakt een gemeentebestuur keuzes. Het zijn opties op de toekomst die Anzegem op korte of lange termijn tot een andere plaats maken.

 

Voor Inzet zijn er 6 duidelijke pijlers die deze ambitieuze keuzes moeten ondersteunen. In 2025 kan onze mooie gemeente meer dan ooit een nog betere plaats zijn om te leven, te wonen, te werken en je te ontspannen.

 

Dit is Anzegem 2025 voor u, laat ons hier samen verantwoordelijkheid voor nemen. De toekomst begint nu.

Warme, levendige buurt (sociaal & vrije tijd)

 

Anzegemnaren zorgen voor elkaar en hebben een bestuur dat dit versterkt. Jong en oud, ziek en gezond, man en vrouw, met of zonder handicap, arm en rijk, nieuwkomer of telg uit een gezin van generaties Anzegemnaren. Iedereen telt mee en kan op steun rekenen wanneer het moeilijk is, wanneer het nodig is.

 

Mensen nemen en geven verantwoordelijkheid. In onze gemeente die bruist, worden alle drempels voor een kwaliteitsvol leven letterlijk en figuurlijk weggewerkt.

 

Er wordt sterk ingezet op levendige buurten en wijken en het aanpakken van (kinder)armoede en veréénzaming. Dit zijn twee zaken die in een gemeente als Anzegem onaanvaardbaar zijn en blijven.

 

De gemeente bruist door een sterk aanbod van vrije tijdsactiviteiten en engagement voor iedereen. Dit gebeurt door een sterk ondersteund verenigingsleven dat aangevuld wordt met een doelgericht aanbod vanuit de gemeente zelf.

 

We doen dit als volgt:

 Nieuwe jeugdlokalen: o.a. voor Chiromeisjes Ingooigem, Scouts Tiegem (onderzoeken piste Tiegembos) en meer ruimte voor KSA’s

 Bergruimte voor verenigingen  Respectvolle omgang met gemeentelijke patrimonium

 Uitleendienst moderniseren (openingsuren, online catalogus, …): bib & uitleendienst  

 3 nieuwe voetbalterreinen (SVA, GDI en liefhebbers) en 1 terrein voor rugby en korfbal

 Verhoging culturele subsidies, slimme stijging subsidies jeugd en sport

 Logistieke ondersteuning bij (kamp)vervoer jeugdverenigingen

 Glazen en materiaal opnemen in uitleendienst

 Privaat verhuur specifieke zalen onderzoeken en mogelijk maken

 Cultuur en sport in de nabijheid van buurten en alle inwoners garanderen.

 Sociaal beleid voor jonge gezinnen: kinderarmoede proactief opsporen en aanpakken via een nabijheidsbeleid en kinderarmoedeplan.

 KinderopvangPlan: veiligheid en kwaliteit voorop door in te zetten op begeleiding, capaciteit en infrastructuur. Onze kinderen verdienen beter.

 BON’s: BuurtOntvangstNetwerken

 Goeie omkadering van nieuwkomers die integratie versterkt en kansen geeft in samenwerking tussen sociaal huis en burgerinitiatieven.

 Versterken van Anzegem als fairtradegemeente met autonoom budget voor de trekkersgroep

 Mee verantwoordelijkheid opnemen voor mondiale samenwerking.

 Evenementenlocatie door nieuwbouw feestzaal van de Stringe

 Investeren in wijkfeesten en -comités  Verloedering en leegstand tegengaan

 Speelstraten en andere buurtinitiatieven gemeentelijk promoten

 Plaats en aandacht voor inclusie in kinderopvang/speelpleinwerking

 Gezondheid en beweging promoten door middel van een actieplan gezonde gemeente.

 Hartveilige gemeente doorduwen (sport, jeugd, verenigingen, …)

bottom of page